LÄGET I VÄRLDEN

Läs UD:s nya rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Utrikesdepartementet publicerade den 26 april 2017 uppdaterade rapporter om läget för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer runt om i världen.

Läs UD:s rapporter på regeringen.se

De mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Läs mer här

Mänskliga rättigheter i Sverige

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Även andra aktörer bidrar till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Läs mer här

Läget i världen

Utrikesdepartementet sammanställer regelbundet rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världens länder.

Vem gör vad?

Det finns många aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter, nationellt och internationellt. FN är den viktigaste globala aktören när det gäller mänskliga rättigheter.

Läs mer här

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet finns FN:s och Europarådets granskningsrapporter om Sverige, den svenska regeringens rapporter och samtliga enskilda klagomål till FN:s konventionskommittéer i mål mot Sverige.