Innehållet har flyttat

Regeringens information om mänskliga rättigheter finns nu på regeringen.se

Nedan finner du genvägar till de sidor på regeringen.se dit informationen flyttat.

mrhands

Fakta om mänskliga rättigheter

Läs om vad mänskliga rättigheter är, vilka rättigheter som finns och vad du gör om dina rättigheter kränkts.

Regeringens politik för mänskliga rättigheter

Läs om vad regeringen gör för att främja de mänskliga rättigheterna.

Internationell granskning av mänskliga rättigheter i Sverige

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige granskas av flera internationella organ.

Mänskliga rättigheter i världen

Utrikesdepartementet publicerar rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i olika länder.

Konventionstexter på svenska

Regeringen har publicerat svenska översättningar av FN:s allmänna förklaring och de sju viktigaste FN-konventionerna om mänskliga rättigheter.

Informationen har uppdaterats

I samband med flytten har innehållet uppdaterats och informationen anpassats efter regeringen.se:s målgrupper. En större tonvikt ligger nu på länkning till andra webbplatser med relevant och aktuell information, i första hand ansvariga myndigheter.