Faktablad: Regeringens arbete för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser för ensamkommande barn och unga

Under de senaste åren har ett stort antal ensamkommande barn sökt sig till Sverige. De flickor och pojkar som kommer ensamma till Sverige har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I sina föräldrars frånvaro är ensamkommande barn ofta i behov av särskilda åtgärder för att kompensera för det stöd och den omvårdnad som en förälder annars förväntas ge. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka förutsättningarna för professionella i socialtjänsten och hälso- och sjukvården att ge ensamkommande barn och unga vård och omsorg av god kvalitet.

Läs mer här Källa: regeringen.se