Lättläst: Framtidens funktionshinderspolitik för delaktighet i samhället

Sammanfattning från propositionen 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken på lättläst svenska.

Läs mer här Källa: regeringen.se