Minskade avräkningar ger mer internationellt bistånd

I vårändringsbudgeten 2017 föreslås att 1,3 miljarder kronor återförs till biståndsbudgeten som en följd av minskade avräkningar för asylkostnader. Pengarna kommer bland annat att användas till att möta de växande humanitära behoven efter torkan i Afrika söder om Sahara, sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) och det internationella klimatarbetet. Detta är en del av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Läs mer här Källa: regeringen.se