Så ska vi skydda valrörelsen från andra staters påverkan

Debattartikel i Dagens Nyheter måndag den 20 mars 2017. De närmaste åren firar vi den svenska demokratins hundraårsjubileum. Under ett sekel har vi haft allmän och lika rösträtt för kvinnor och män, och det demokratiska styrelseskicket är fast förankrat i Sverige.

Läs mer här Källa: regeringen.se