Skärpta regler för vapenexporten

Regeringen överlämnar på torsdag en remiss till Lagrådet med en rad skärpningar i exportkontrollen av krigsmateriel. Lagrådsremissen genomför i stort den överenskommelse som gjordes i den s.k. KEX-utredningen från 2015.

Läs mer här Källa: regeringen.se