CAT:s granskning (2010-11-11) i målet Güclü mot Sverige

Fråga om utvisning av klagandena till hemlandet (Turkiet) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m. med anledning av klagandens påstådda medlemskap i oppositionella partier i hemlandet och Sverige.

Inför CAT gjorde klaganden gällande att hon vid återsändande till Turkiet skulle arresteras och utsättas för tortyr, antingen av myndigheterna eller PKK. Vidare riskerade hon att dömas till fängelse och att där inte få något skydd mot PKK.

Regeringen medgav att klaganden varit aktiv på en låg nivå inom PKK, men bestred att det fanns risk för att hon skulle utsättas för behandling i strid med artikel 3 – varken av turkiska myndigheter eller av PKK – vid återsändande till Turkiet.

CAT konstaterade att klaganden hade varit medlem i PKK under 15 års tid och att hon – även om hon hade varit verksam på låg nivå – stundtals hade arbetat för Öcalan och några andra ledande PKK-profiler. Vidare konstaterades att klaganden var efterlyst i Turkiet samt att hon skulle komma att ställas inför rätta enligt turkisk terroristlagstiftning och därför sannolikt komma att arresteras vid ankomst till hemlandet. CAT observerade också att flera källor rapporterat om förekomst av tortyr från polisens och säkerhetsstyrkornas sida under förhör och i häkten och fängelser, särskilt gentemot misstänkta terrorister. Mot den bakgrunden fann CAT att klagandens bevisning med tillräcklig styrka visade att det fanns en verklig och förutsebar risk för att hon personligen skulle riskera att utsättas för tortyr vid återsändande till Turkiet.