CAT:s granskning (2012-05-23) av målet M.A.M.A. m.fl. mot Sverige

Fråga om utvisning av klagandena till hemlandet (Egypten) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m. med anledning av klagandens påstådda medlemskap i oppositionella partier.

Kommittén ansåg att det skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden.