CAT:s granskning (2012-11-23) av målet M.A.F. m.fl. mot Sverige

Fråga om utvisning av klagandena till hemlandet (Libyen) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m.

Kommittén ansåg att det inte skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden.