CRPD:s granskning (2012-04-19) av målet H.M. mot Sverige

Fråga om avslag på ansökan om bygglov strider mot konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kommittén ansåg att avslag på ansökan innebar en kränkning av konventionen.

Nedan finns förutom CRPD:s granskning, ICRPD:s rekommendationer och Sveriges uppföljning. 
Länk till ICRPDs rekommendationer på svenska (html)