Europarådets rådgivande kommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige om ramkonventionen, första rapporten (augusti 2002)