Konventionskommittéernas granskning i mål mot Sverige

Inom FN-systemet finns för närvarande ett flertal MR-konventioner. I anslutning till varje MR-konvention som har trätt i kraft finns en kommitté upprättad, som övervakar att de anslutna staterna uppfyller sina förpliktelser enligt konventionen, bl.a. genom att regelbundet granska rapporter från staterna. Vissa av kommittéerna kan också granska klagomål från enskilda under förutsättning att staterna har erkänt kommittéernas behörighet att motta och pröva sådana klagomål. Granskningsbeslut i mål mot Sverige från följande konventionskommittéer, CAT, CERD, CCPR och CRPD presenteras i kronologisk ordning.

CAT

Nyheter