Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk trädde i kraft i Sverige år 2000. I samband med ratifikationen angavs att Sveriges samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på historisk geografisk anknytning, medan jiddisch och romani chib är territoriellt obundna språk i Sverige.

Europarådets expertkommitté för den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk övervakar stadgans efterlevnad. De stater som har ratificerat stadgan är skyldiga att vart tredje år rapportera om genomförandet av dess artiklar i Sverige. På den här sidan hittar du Sveriges rapporter och Europarådets rekommendationer.