Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering

Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) trädde i kraft i Sverige 1972. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.

Enskilda klagomål mot Sverige
CERD ger enskilda klagorätt, det vill säga en möjlighet att föra talan om påstådda kränkningar av konventionerna. Sverige har därmed godkänt att konventionskommittén kan pröva enskilda klagomål mot Sverige.