Mänskliga rättigheter i världen

Här kan du läsa om Sveriges arbete för mänskliga rättigheter i världen.

På undersidorna hittar du information om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, de dialoger Sverige för med enskilda länder och hur Sverige samverkar med internationella organisationer i arbetet för mänskliga rättigheter. Här hittar du också en länk till Utrikesdepartementets rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer