Sveriges förhör i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

Den 9-10 mars granskade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i Genève Sveriges arbete med de mänskliga rättigheterna för sjunde gången. Kommittén lämnade därefter rekommendationer och förslag till förbättringar.

Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet, var delegationsledare och delegationen bestod av representanter från Justitiedepartementet, Socialdepartementet, Kulturdepartementet samt Arbetsmarknadsdepartementet. Enheten för diskrimineringsfrågor på Kulturdepartementet hade samordningsansvar för rapporteringen.

– Regeringen välkomnar kommitténs granskning av Sverige. Den utgör en viktig del i vårt arbete för att säkerställa full respekt för våra åtaganden om mänskliga rättigheter, säger Per Olsson Fridh, statssekreterare.

Kommittén välkomnar bland annat regeringens ambition att en nationell institution för mänskliga rättigheter bör inrättas, den feministiska utrikespolitiken och regeringens hbt-strategi.

Sverige fick även kritik inom flera områden, bland annat gällande hatbrott, våld mot kvinnor och diskriminering.

Regeringen har ett ansvar för att Sverige uppfyller sina åtaganden genom att följa och främja de mänskliga rättigheterna.

Fakta om förhöret

För nästan ett år sedan, den 29 april 2015, skickade Sverige en rapport till FN, som bestod av svar på de tjugofem frågor som MR-kommittén tidigare ställt. Dessutom har flera skuggrapporter skickats in. Bland annat hade Civil Rights Defenders samordnat en skuggrapport som 18 organisationer stod bakom. Även Sametinget hade skickat in en rapport. Dessa rapporter utgjorde en del av underlaget för själva utfrågningen.

Kommitténs ordförande Fabián Salvioli ledde mötet som inleddes med att statssekreterare Per Olsson Fridh höll ett anförande, där han redogjorde för utvecklingen inom området mänskliga rättigheter sedan Sveriges rapport från april 2015. Kommittén ställde sedan i två timslånga sessioner initierade och detaljerade frågor om situationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Den 30 mars presenterade MR-kommittén sina sammanfattande kommentarer och slutsatser för Sveriges räkning.

Läs slutsatserna här 

ICCPR-kommitténs frågor till Sverige i sjunde rapporteringscykeln

Sveriges sjunde periodiska rapport om åtgärder för genomförandet av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (PDF)