Svenska demokratitrender 2016 - Regeringens uppföljning av demokratin

En rapport från SOM-institutet om hur demokratin utvecklas mellan valen visar att befolkningens intresse för politik fortsätter att ligga på en historiskt hög nivå.

Läs mer här Källa: regeringen.se