Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även analysera vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning och överväga om den ska erkännas som nationell minoritet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2017.

Läs mer här Källa: regeringen.se