Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Den särskilde utredaren Lennart Rohdin har fått i uppdrag att analysera den finlandssvenska gruppens ställning i Sverige samt överväga om den ska erkännas som nationell minoritet. Uppdraget är därmed förlängt till den 15 november 2017.

Läs mer här Källa: regeringen.se