Uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Dalarnas län att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter. I uppdraget ingår att ytterligare förstärka arbetet inom ramen för länsstyrelsernas nätverk för mänskliga rättigheter och med stöd av kunskaps- och erfarenhetsutbyte i nätverket, utveckla och implementera metoder och material som stödjer länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter.

Läs mer här Källa: regeringen.se