Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en nationell vägledning för socialtjänstens arbete med återvändare m.fl.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fram en nationell vägledning för socialtjänstens arbete med enskilda individer och familjer som återvänder från strider för våldsbejakande extremistiska grupper i utlandet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 19 februari 2018.

Läs mer här Källa: regeringen.se