Uppdrag till Statskontoret om utvärdering av styrningen av strategin för romsk inkludering

Statskontoret ges i uppdrag att utvärdera styrningen av regeringens strategi för romsk inkludering. Statskontoret ska analysera om strukturen för den statliga styrningen har varit ändamålsenlig och på ett effektivt sätt bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2018.

Läs mer här Källa: regeringen.se