Uppstartsmöte för genomförandet av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

För drygt tre månader sedan, i slutet av november 2016, presenterade regeringen ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott, Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”. För att komma igång med genomförandet av planen bjöd kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och inrikesminister Anders Ygeman in till ett så kallat sakråd den 14 mars i år.

Läs mer här Källa: regeringen.se